Hívjon minket: 06 20 951 8696 | e-mail: info@geotermikus-hoszivattyu.hu

 • Коррекция детского аутизма в центре Мардалейшвили здесь
 • Лечение аутизма у детей в клинике здесь
 • Лечение всего-всего в Израиле http://service-med.com/
 • Klímabarát Otthon

  ÚJRA BEADHATÓ AZ EREDETI KIÍRÁS ALAPJÁN!!!

  Zöld Beruházási Program – Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (ZBR-EH-09)

  A pályázatok benyújtása 2010. október 30-ig lehetséges.
  A pályázat célja
  Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem.
  A meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatása.
  Pályázók köre
  Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
  ·      Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
  ·      természetes személyek,
  ·      lakásszövetkezetek,
  ·      társasházak
  ·      Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.
  Támogatható tevékenységek köre:
  A ZBR Energiahatékonysági Alprogram keretében minden olyan, az alábbiakban felsorolt beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása igazolható. A beruházást követően az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen, a beruházással érintett ingatlannak legalább egy energiakategóriát kell javulnia.
  ·         Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
  ·         Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni.
  ·         Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható),
  ·         Hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése
  ·         Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. (Ajánlott a homlokzati munkálatokat a külső árnyékolók felhelyezésével egybekötni vagy azok rögzítési helyeit előre kialakítani)
  ·         Fűtéskorszerűsítés (ideértve a szabályozott fűtési rendszert és lakásonkénti hőmennyiségmérők felszerelését) és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
  ·         A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. Épületekhez kapcsolható megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése (napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, biomassza tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia), hasznosítása
  ·         Új építésű, energiatakarékos házak építésének támogatása. (Ezen pályázati célra történő pályázás esetén a többi támogatható tevékenységre további támogatás nem vehető igénybe!)
  tárgyú, energiafelhasználás csökkentést, ill. CO2 kibocsátás csökkenését eredményező beruházásokhoz.
  Megújuló energiafelhasználás növelése – kiegészítés:
  a)       Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).
  b)       Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).
  c)       Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése.
  d)       Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.
  e)       Hőszivattyú telepítése, ezen belül:
  ·         Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók hőellátására, termál rendszerhez való illesztése.
  ·         Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
  ·         Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
  f)         Szélenergiát hasznosító rendszer (áramtermelés) telepítése. Maximum 50 kVA teljesítményű kiserőművek telepítésére lehet pályázatot benyújtani. (1 KVA=1,25 KW, azaz 50KVA=62,5 KW)
  Figyelem: Megújuló energia felhasználásával történő fűtés/, hűtés technológia, ill. kazán csere csak abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett ingatlan eredeti állapotában eléri minimum a C energiakategóriát vagy ha egyéb energia megtakarítást eredményező beruházás (pl. szigetelési munkálatok) egyidejű elvégzése révén az épület eléri a C energia kategóriát!
  Megkezdett projekt nem támogatható.
  Támogatás formája
  A támogatás típusa: utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.
  Támogatás mértéke, összege
  Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be. Az állami támogatás mértéke a klímabónusszal együtt nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségeinek 60%-át.
  A támogatáson kívül fennmaradó összeget a Pályázó saját erőből fedezi. Amennyiben a pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre, az önrészt részben, vagy teljes egészében biztosíthatja ebből a hitelből. A Hitelprogram részletes feltételeit az MFB Zrt. termékleírása tartalmazza, mely letölthető a www.mfb.hu weboldalról. A finanszírozásban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. Internetes honlapján teszi közzé. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz.
  A támogatási rendszer úgy került kialakítva, hogy az elsősorban komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön, amelynek megvalósulása esetén a Pályázók rendelkezésére áll az ún. KlímaBÓNUSZ kiegészítő támogatás is. Ennek megfelelően a támogatás többszintű lehet, az alábbiak szerint:
  Alaptámogatás (költségarányos támogatás)
  Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
  Maximálisan figyelembevehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft
  Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft
  Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
  Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft
  Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft
  Hőszigetelés
  Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft
  Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft
  Megújuló energiaforrás hasznosítása
  Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft
  Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft
  A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.
  Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.
  Klímabónusz (hatékonyság arányos támogatás)
  Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.

  KlímaBónusz támogatás
  Kiegészítő támogatás mértéke 10%, Elért energetikai kategória B, Max. támogatás 200 000 Ft
  Kiegészítő támogatás mértéke 20%, Elért energetikai kategória, A, Max. támogatás 600 000 Ft
  Kiegészítő támogatás mértéke 30%, Elért energetikai kategória, A+, Max. támogatás 1 000 000 Ft
  Új építésű ingatlanok támogatása
  Támogatott energia kategória A+, Támogatás mértéke 25 000/m2, Maximális támogatás mértéke 3 250 000 Ft
  Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható.
 • Стеклянная студия http://soglassie.com.ua/
 • изготовление значков, объемных наклеек и магнитов на заказ free-forum.com.ua
 • Top